Velkommen

Jønnbu kan leigast til opphald for større eller mindre grupper. Har du bruk for ein stad for slektstreffet eller kanske fotballaget eller skulekorpset skal på tur

Jønnbu tilbyr både selvhushold og fullpensjon.

Vi har totalt 65 sengeplasser fordelt på 16 rom

JØNNBU LEIRSKULE

Me har drive Jønnbu leirskule  i over 45 år. For å komme til nettsida til leirskulen